Jump to main content

Service og vedlikehold - Et helt problemfritt marinaanlegg

Økonomisk forutsigbarhet, trygghet og kvalitet er noen av stikkordene som kjennetegner service- og ettersynsavtaler fra Vik Ørsta.

Service og vedlikehold fra Vik Ørsta

Vik Ørsta Ettersynsavtale

Som kunde har du krav på kvalitetsarbeid. Marinaanlegget vedlikeholdes derfor alltid i henhold til Vik Ørsta sine gjeldende forskrifter og anbefalinger. Arbeidet utføres av kompetente, autoriserte montører, som vet hvordan utstyret skal vedlikeholdes og som kun benytter originale deler. Dette sikrer optimalt vedlikehold av marinaanlegget.

Forsikringsbransjen stiller stadig strengere krav til dokumentert vedlikehold og ønsker at produsentene skal ta større ansvar for å følge opp sine marinaer. Vi har derfor utviklet vårt eget system som gir kunden full kontroll over all dokumentasjon rundt vedlikehold av sin marina til enhver tid. Tjenestene som tilbys er landsdekkende. 

Ettersynsavtale betyr at Vik Ørsta kontrollerer anlegget og leverer en rapport med anbefalinger til utbedring. Det blir deretter opp til kunden selv å vurdere hvilke av punktene i rapporten som skal utbedres. Last ned produktark her.

Ta kontakt med selger for pristilbud.

Kontroll av betongbrygge:

 • Ankerbrønner med låsepinne
 • Wirekoblinger og buffere
 • Ankerkjetting / oppstramming / trimming
 • Belastningsskader / sprekkdannelser


Kontroll av Stålbrygger:

 • Innvendige forankringsfester
 • Utvendige forankringsfester
 • Ankerkjetting / tau / oppstramming / trimming
 • Belastningsskader
 • Dekke
 • Hengsler
 • Fendring
 • Kontroll av landfeste / landgang
 • Fjellbolter / innfesting
 • Styringskjetting / landstrekk
 • Landgangshjul / glideklosser
 • Rekkverk
 • Glideplate

Kontroll av utriggere:

 • Hengsler med bolter og innfesting
 • Flottør / sprekkdannelser / oppdrift
 • Trekantlem med innfesting
 • Gangbane med innfesting
 • Fortøyningsfester
 • Stålvanger og ståltrekant
 • Fendring
 • Rett bruk av marinautstyr
 • Lengde utriggere ihht. båtlengde
 • Fortøyning etter utstyrets bruksområde

 Tilleggsutstyr (funksjonstest):

 • Strøm
 • Vann

Inspeksjon under vann:

 • Moringer / forankringer
 • Kjetting/tau
 • Brygger
 • Sjakler / kauser