Jump to main content

Landgang for flytebrygger og marinaanlegg

Vi leverer flere modeller av landganger for flytebrygger og marinaanlegg. Lett landgang tilpasset småbåthavner, tung landgang for fiskerihavner og spesiallandganger tilpasset de fleste forhold.

Landganger

Myre Sjarkhavn, Øksnes kommune: lett landgang 10 m lang, 1 m bred og levert med sklisikkert, snøfritt gitterristdekke.

Store landganger

Secora AS, Sør-Tverrfjord: landgang 25 m lang, 2 m bred og levert med sklisikkert, snøfritt gitterristdekke. Varmforsinket utførelse.